Mestscheiden maakt het mogelijk alleen de dikke fractie met relatief veel fosfaat per ton af te voeren. Vaste fractie kan bijvoorbeeld afgezet worden naar de akkerbouw, biogasinstalaties, natuurgronden of exportwaardig maken voor export.

Ook  op maat bemesten met eigen mest is een optie. Dikke fractie op percelen met een hoge fosfaatbehoefte, dunne fractie op percelen met een hoge stikstofbehoefte.

Mestafvoer is kostbaar

Door lagere fosfaat gebruiksnormen zullen steeds meer veehouders mest moeten afvoeren.

Het vervoeren  van mest en andere organische stoffen gebeurd met een AGR/ GPS systeem.

Neem contact met ons op